หนังสือราชการ...ด่วน

>> ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click
>> สพฐ.เปิดยอดสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click 
>> สถิติยอดผู้สมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558 Click 
>> ก.ค.ศ.ซักซ้อมการสอบ รอง ผอ.และ ผอ.ปี 2558 Click  

>>สรุปการเลือกโรงเรียน บัญชี สพฐ.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 Click
>>รายงานตัวและรายชื่อโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
...วันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 สพป.กลุ่มทั่วไป 219 อัตรา Click 
...วันที่ 28 สิงหาคม 2556
รอบเช้า  สพป.กลุ่มประสบการณ์  240 กว่า อัตรา Click
รอบบ่าย สพม.ปสก.2 อัตรา กทป.3 อัตรา รองผอ.ทั้งหมด Click 
>>สรุปการเลือกโรงเรียน ผอ.กลุ่มทั่วไป สพม.15 พ.ค.56 Click
>>สรุปการเลือกโรงเรียน ผอ.กลุ่มทั่วไป สพป.9-10 พ.ค.56 Click 
>>ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี 2555(บัญชี สพฐ.) Link
>>สพป.สร.1 ประกาศผลสอบ ผอ. Link
>>สพป.สร.1 ประกาศผลสอบ รอง ผอ. Link
>>สพป.สร.3 ประกาศผลสอบ ผอ. Link
>>สพป.สร.3 ประกาศผลสอบ รอง ผอ. Link